Dedykowany hosting WWW z dostępem do konsoli SSH, szybkimi dyskami SSD PCIe, gwarantowaną przepustowością łącza, nielimitowanym transferem danych i automatyczną kopią bezpieczeństwa co 24 godziny przechowywaną przez 7 dni.

SmartMediumLargePremium
Rdzenie CPU4vCPU 2.8GHz6vCPU 2.8GHz8vCPU 2.8GHz10vCPU 2.8GHz
Pamięć RAM8 GB RAM16 GB RAM30 GB RAM60 GB RAM
Przestrzeń200 GB SSD400 GB SSD800 GB SSD1600 GB SSD
Przepustowość (z/do serwera)200Mbps/1Gbps400Mbps/1Gbps800Mbps/1Gbps1Gbps/1Gbps
Transfernielimitowanynielimitowany nielimitowany nielimitowany
Panel zarządzaniaaaPanelaaPanel aaPanel aaPanel
Dostęp SSHtak, administrator tak, administrator tak, administrator tak, administrator
Serwer WWWApache lub NGINX lub OpenlitespeedApache lub NGINX lub OpenlitespeedApache lub NGINX lub OpenlitespeedApache lub NGINX lub Openlitespeed
Wersja PHP5.2 – 8.05.2 – 8.0 5.2 – 8.0 5.2 – 8.0
MySQLtak, bez limitu tak, bez limitu tak, bez limitu tak, bez limitu
PostgreSQLtak, bez limitu tak, bez limitu tak, bez limitu tak, bez limitu
MongoDBtak, bez limitutak, bez limitu tak, bez limitu tak, bez limitu
Nielimitowana poczta emailtak, z DKIM, antyspam, antywirustak, z DKIM, antyspam, antywirus tak, z DKIM, antyspam, antywirus tak, z DKIM, antyspam, antywirus
OptymalizacjaRedis, Memcached, WebSite SpeedRedis, Memcached, WebSite Speed Redis, Memcached, WebSite Speed Redis, Memcached, WebSite Speed
KontrolaPM2, Java, Docker, Python, Dns, Fail2BanPM2, Java, Docker, Python, Dns, Fail2BanPM2, Java, Docker, Python, Dns, Fail2BanPM2, Java, Docker, Python, Dns, Fail2Ban
Firewallrozbudowany, zarządzalnyrozbudowany, zarządzalny rozbudowany, zarządzalny rozbudowany, zarządzalny
Task manager (procesy, userzy, usługi, sesje ssh)opcja opcja opcja opcja
Node.js Menadżeropcjaopcja opcja opcja
Certyfikaty SSLnielimitowane, darmowe Let’s Encrypt nielimitowane, darmowe Let’s Encrypt nielimitowane, darmowe Let’s Encrypt nielimitowane, darmowe Let’s Encrypt
Adres IPdedykowany IPv4 dedykowany IPv4 dedykowany IPv4 dedykowany IPv4
Upgrade/Downgradetak/nie, dopłata 100 zł z 23% VATtak/tak, dopłata 100 zł z 23% VAT tak/tak, dopłata 100 zł z 23% VAT tak/tak, dopłata 100 zł z 23% VAT
Gwarancja SLA99.99%99.99% 99.99% 99.99%
Abonament roczny399 zł z 23% VAT749 zł z 23% VAT1139 zł z 23% VAT1989 zł z 23% VAT
* nielimitowana poczta email, bazy danych, mysql, postgresql, mongodb – ilość nielimitowana, wielkość jednej sztuki nielimitowana, łączny limit zgodnie z dostępną przestrzenią dysku twardego dla usługi

Zamówienia: jeżeli chcesz dokonać zamówienia wyślij zapytanie na adres support@backuy.com